Nguyễn Thị Thùy Trinh

1113 days ago

Brands Vietnam - Thông tin Thương hiệu và Marketing toàn diện tại Việt Nam

brandsvietnam.com

Một sản phẩm dù tốt thế nào nhưng nếu nó không nằm trên kệ và không trong tầm mắt của khách hàng thì cũng không có nghĩa lý gì. Nhận bản tin hay hằng tuần? (xem thử)