Data MedCode

2 Followers | 1 Following

Follow

Data MedCode

1132 days ago

Website tra cứu thông tin mã danh mục y tế

Tra cứu Mã danh mục Y tế

madanhmuc.com

Data MedCode

1156 days ago

Thuốc pms-Bactamox 750 mg

vinapha.com

Data MedCode

1156 days ago

Thuốc Bactamox 1,5g

vinapha.com

Data MedCode

1156 days ago

Xem Reviews Thuốc pms - Bactamox 1g

vinapha.com

Data MedCode

1156 days ago

Thuốc Pomatat

vinapha.com

Data MedCode

1156 days ago

Thuốc Siloxogene gel

vinapha.com

Data MedCode

1156 days ago

Thuốc Siloxogene

vinapha.com

Data MedCode

1156 days ago

Thuốc SaVi 3B Forte

vinapha.com

Data MedCode

1156 days ago

Cập nhật thông tin, đánh giá về Cơ sở Y tế, Bệnh viện, Phòng khám, Thẩm mỹ viện, Spa ...trên toàn quốc bao gồm : địa chỉ, thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, các bác sĩ cùng hỏi đáp, review đánh giá

Danh sách tổng hợp

vinapha.com

Data MedCode

1156 days ago

Tổng hợp thông tin các Thuốc gốc đang lưu hành

Danh sách tổng hợp Thuốc & Dược phẩm

vinapha.com

Data MedCode

1156 days ago

Thông tin hướng dẫn sử dụng Dược phẩm, Thuốc online: liều dùng, sử dụng, tương tác, tác dụng phụ và giá bán

Danh sách tổng hợp Thuốc & Dược phẩm

vinapha.com

Data MedCode

1156 days ago

Tra cứu thông tin Cơ sở y tế, Thuốc và các biệt dược online nhanh chóng và chính xác với website Vinapha.com

Vinapha.com | Thông tin Online Thuốc, TPCN, Dược mỹ phẩm

vinapha.com

Data MedCode

1329 days ago

What is TALTZ and TALTZ Product NDC number? Below is the most updated information on the Product NDC number 0002-1445 - TALTZ drug (ixekizumab). Medical Code Data provides all information of this drug products including NDC product code, labeler name, dosage form & certification date.

TALTZ Product NDC number 0002-1445 (ixekizumab Drug)

medcodedata.com

Data MedCode

1329 days ago

TALTZ is a HUMAN PRESCRIPTION DRUG labeled by Eli Lilly and Company. TALTZ, commonly known as ixekizumab, is assigned Product NDC number 0002-1445. TALTZ is marketed under the BLA category with application number BLA125521. TALTZ‘s dosage form is INJECTION, SOLUTION and is administered via SUBCUTANEOUS form.

TALTZ Product NDC number 0002-1445 (ixekizumab Drug)

medcodedata.com

Data MedCode

1332 days ago

Humco Epson Salt Product NDC number 0395-0807 (Magnesium Sulfate Drug)

Humco Epson Salt Product NDC number 0395-0807 (Magnesium Sulfate Drug)

medcodedata.com

Data MedCode

1332 days ago

Humco Gentian Violet 1% Product NDC number 0395-1003 (Gentian Violet 1% Drug)

Humco Gentian Violet 1% Product NDC number 0395-1003 (Gentian Violet 1% Drug)

medcodedata.com

Data MedCode

1332 days ago

Humco Gentian Violet 2% Product NDC number 0395-1005 (Gentian Violet 2% Drug)

Humco Gentian Violet 2% Product NDC number 0395-1005 (Gentian Violet 2% Drug)

medcodedata.com

Data MedCode

1332 days ago

Humco Glycerin and Artificial Rose Water Product NDC number 0395-1037 (Glycerin Drug)

Humco Glycerin and Artificial Rose Water Product NDC number 0395-1037 (Glycerin Drug)

medcodedata.com

Data MedCode

1332 days ago

Humco Hydrogen Peroxide Product NDC number 0395-1113 (Hydrogen Peroxide 3% Drug)

Humco Hydrogen Peroxide Product NDC number 0395-1113 (Hydrogen Peroxide 3% Drug)

medcodedata.com

Data MedCode

1332 days ago

Humco Iodides Tincture Product NDC number 0395-1207 (Ethyl Alcohol Drug)

Humco Iodides Tincture Product NDC number 0395-1207 (Ethyl Alcohol Drug)

medcodedata.com

Data MedCode

1332 days ago

Iodine Tincture Mild Product NDC number 0395-1213 (Iodine and Sodium Iodide and Alcohol Drug)

HUMCO 1 Percent Iodine Product NDC number 0395-1211 (Isopropyl Alcohol Drug)

medcodedata.com

Data MedCode

1332 days ago

Iodine Tincture Mild Product NDC number 0395-1213 (Iodine and Sodium Iodide and Alcohol Drug)

Iodine Tincture Mild Product NDC number 0395-1213 (Iodine and Sodium Iodide and Alcohol Drug)

medcodedata.com

Data MedCode

1340 days ago

About Us Medcodedata.com

About Us

medcodedata.com

Data MedCode

1341 days ago

List all of Product NDC Number

Product NDC Number

medcodedata.com

Data MedCode

1344 days ago

MedCodeData Medical Code Database

Medical Code Database

medcodedata.com

Like this set of items on Pocket? Share with friends.