Ali Shahab

469 days ago

این موضوع این روزها که بچه‌های جوان دنبال موفقیت یک شبه هستند بسیار مهمه

نوآوران تجربی چگونه به موفقیت می‌رسند

donya-e-eqtesad.com

نابغه تجربی در برابر نابغه ادراکی دیوید گلنسون، استاد اقتصاد در دانشگاه شیکاگو و نویسنده کتاب «روسای قدیمی و نابغه‌های جوان» بیشتر شغلش را برای تحقیق و تثبیت اینکه