Ali Shahab

536 days ago

"آیا این‌که چیزی قابل قبول به نظر می‌رسد ناشی از این است که واقعا درست است یا این که به‌طور مکرر گفته شده؟" چقدر لازم داریم به این جمله هر روز فکر کنیم.

چگونه دروغگوها، توهم را از واقعیت می سازند

thinkingacademy.org

توضیحات تاریخ ایجاد در 06 دی 1395 بازدید: 47 +2 مثبتمنفی دروغ تکرار یک موضوع، صرف نظر از درست یا نادرست بودنش، باعث می شود که آن موضوع واقعی تر به نظر برسد.