Ali Shahab

536 days ago

قبول کردن این‌که چه چیزی در زندگی باعث شادی و تحرک شماست گام بزرگی است. کنار آمدن با چیزهایی که دوست داریم یک جور کنار آمدن با خودمان و ویژگی‌های منحصربه‌فردمان.

یک چیزی درباره خودمان

adadpay.com

دیروز با یکی از علی هایی که می شناسم  صحبت می کردم٬ حرف به اینجا رسید که کاش این فکرهایی را که الان داریم وقتی که ۲۴ -۲۵ ساله بودیم داشتیم. هم وقتش بود و هم انرژی داشتیم.