Ali Shahab

543 days ago

بلاک‌چین مبنای ایده‌پردازی در مورد آینده‌ی کسب‌وکار هست. لازمه مفاهیم‌ش را بدونیم.

اگر شما گوگل داک را متوجه شوید، بلاکچین را هم خواهید فهمید

coiniran.com

ویلیام موگیار نویسنده “تجارت بلاکچین” و مشاور هیئت مدیره و سرمایه گذار در پروژه های مختلف بلاکچین و شرکت های نوبنیان می باشد.