Ali Shahab

486 days ago

۱۴راه دور کردن انرژی منفی از اطراف تان

bazdeh.org

تا به‌حال با آدم‌های مثبتی برخورد داشته‌اید که گویی هیچ غمی در دنیا ندارند؟ تا به حال به این فکر کرده‌اید که آن‌ها از چه روشی برای دور کردن انرژی منفی استفاده می‌