Ali Shahab

490 days ago

نکته‌ی مهمی در مورد ریسک گفته: یکی از وجوه تمایز کسب‌وکارهای مدرن از سنتی اینه که جای برنامه‌ریزی نتایج مورد انتظار (مثل میزان فروش) روی ریسک‌های بزرگ متمرکز می‌شوند که حتی اگر یکی‌شون جواب بده چی می‌شه. :)

تغییر فرهنگی با رفتار رهبران سازمان شروع می‌شود

donya-e-eqtesad.com

مفهوم فرهنگ سازمانی برگرفته از تعامل و فعل و انفعالات افراد درون سازمان است.