Ali Shahab

550 days ago

ایده‌ی جالبیه

موبایل های هوشمند نیازی به جایگزین ندارند، مکمل می خواهند

digiato.com

این تلفن 5 اینچی که الان در دست دارید یا احتمالا در فاصله ای کمتر از یک متر نسبت به شما مشغول استراحت است، همان تلفنی که بدون آن زندگی کردن برای تان دشوار خواهد شد، تقر