Ali Shahab

555 days ago

10 فناوری نوظهور برتر سال 2016 از نگاه مجمع جهانی اقتصاد

isna.ir

به گزارش ایسنا به نقل از weforum، جرمی جورگنز، مدیر ارشد اطلاعات و تعاملات و از اعضای کمیته اجرایی مجمع جهانی اقتصاد اظهار کرد: فناوری نقش بسیار مهمی در حل چالش‌های بزر