Ali Shahab

558 days ago

عااااااااالی

۱۰ کلمه که آدم‌ های بدون اعتماد به نفس همیشه به زبان می آورند

bazdeh.org

اعتماد به نفس تا حدی در زندگی شخصی و حرفه ای ما مهم است که حتی آینده شغلی ما را رقم می زند.