Ali Shahab

504 days ago

تفکیک انواع استرس‌ش جالب بود.

انواع استرس:۷ نوع استرس و ۹ روش مقابله با استرس

bazdeh.org

به نظر می‌رسد استرس جزء اجتناب‌ناپذیر دنیای پرسرعت و رقابتی امروز است.