Audiologic Kantor

828 days ago

סמינים לבעיות שמיעה

בעיות שמיעה תסמינים

audiologic1234.blogspot.com

לגרום להתפתחות בעיית שמיעה בצבא, ומה עלינו לעשות במצב זה? מה גורם להתפתחות בעיות שמיעה?בעיות שמיעה בצבא מתפתחות כתוצאה מחשיפה לנזקי רעש משמעותיים לאורך זמן.