Audiologic Kantor

1119 days ago

הפתרונות לבעיות שמיעה ב-2017

audiologic1234.blogspot.com

המעלות במכון שמיעה לעומת בדיקת שמיעה פשוטה מדוע מומלץ לטפל בבעיות שמיעה מוקדם ככל האפשר, ובייחוד במכוני שמיעה מותאמים? ·זיהוי ופנייה לטיפול בבעיות שמיעה מכיל ית