Amirreza H.A.

Reconstructing more science

9 Followers | 14 Following

Follow

Amirreza H.A.

2 days ago

تولستوی می‌نویسد «آنچه بیش از همه ایوان ایلیچ را عذاب می‌داد فریب و دروغی بود که به‌دلایلی همه پذیرفته بودندش، اینکه ایوان در حال مرگ نیست و فقط بیماری است که باید آرام بماند و دورهٔ درمان را از سر بگذراند و پس از آن، نتایج خوبی به دست خواهد آمد». ایوان ایلیچ نور امیدی در دل داشت که شاید اوضاع عوض شود، اما هر چه ضعیف و نحیف‌تر می‌شد، می‌فهمید که اوضاع چندان بسامان نیست. او در اضطراب و ترسِ روزافزون از مرگ زندگی می‌کرد. اما مرگ موضوعی نبود که پزشکان، دوستان و خانواده‌اش بتوانند با آن کنار بیایند و بپذیرندش. این همان چیزی بود که عمیق‌ترین زخم را به جان او می‌نشاند.

مرگ با تشریفات پزشکی: آنچه پزشکی دربارهٔ مردن نمی‌داند

tarjomaan.com

Amirreza H.A.

2 days ago

Phakomatoses refers to a group of neuro-oculo-cutaneous syndromes or neurocutaneous disorders involving structures arising from the embryonic ectoderm. These multisystem disorders involve the ectodermal structures like central nervous system, skin and eyes.[1] The lesions have a variable severity.[2][3] However, it has been subsequently noted that mesodermal and endodermal tissues too are involved.

Phakomatosis

en.wikipedia.org

Amirreza H.A.

2 days ago

😂👌

اگر فرزندی داشته باشید، احتمالاً تجربه‌ی بحث کردن با کسی را که کاملاً بی‌عقل و غیرمنطقی‌ست تجربه کرده‌اید. در بیشتر موارد تلاش والدین برای بحث کردن با بچه از راه عقل و منطق با شکست مواجه می‌شود. آن‌ها مجبور می‌شوند احساسات را پایه‌واساس استدلال‌های خود قرار دهند و سعی کننده با وعده دادن خوراکی خوشمزه و تهدید بچه (بسته به شرایط) او را متقاعد کنند. متاسفانه طرز فکری که پشت چنین رفتاری‌ست، تا بزرگسالی در ذهن بعضی اشخاص باقی می‌ماند. برای همین است که حرف زدن و همکاری کردن با بقیه برای بعضی انسان‌ها دشوار است.

مغلطه به زبان آدمیزاد / پروژه‌ی بزرگ معرفی مغلطه‌ها و سفسطه‌های ریز و درشت

digikala.com

Amirreza H.A.

2 days ago

در فیلم‌ها و تصاویر پراکنده، آیت‌الله خمینی در حال قدم زدن در باغی نسبتا بزرگ دیده می‌شود در هیچکدام از تصاویر رسمی از «منزل امام» چنین باغی وجود ندارد، اما در بعضی خاطره‌ها که در سایت رسمی آیت‌الله خمینی منتشر شده‌اند، از باغ «حاج‌آقا خسروشاهی» نام برده شده و حتی ادعا شده صاحب باغ روابط خوب و دوستانه‌ای با رهبر پیشین ایران داشته است.

محل سکونت آیت‌الله خمینی در جماران کجا بود؟

factnameh.com

Amirreza H.A.

2 days ago

مغلطه‌ی «تو نیز»، توسل به ریا، مغلطه‌ی تناقض شخصی

الگوی منطقی:

شخص ۱ ادعا دارد Y درست است، ولی شخص ۱ طوری رفتار می‌کند انگار Y صحیح نیست.

پس Y صحیح نیست.

مغلطه‌ی حمله‌ی شخصی (تو هم چنینی) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۸)

digikala.com

Amirreza H.A.

3 days ago

مغالطه‌ی شخص‌ستیزی، مغالطه‌ی کینه‌ورزی، لعن منبع، اَنگ چسباندن، کاریکاتورسازی غرض‌ورزانه، غرض‌ورزی

الگوی منطقی:‌

شخص ۱ ادعا می‌کند Y صحیح است.

شخص ۱ یک احمق بیشعور است.

بنابراین Y صحیح نیست.

مثال ۱:

حریف من فکر می‌کند باید مالیات را کاهش دهیم. این حرف را زنی می‌زند که هر شب یک سطل بستنی بن و جری می‌خورد!

توضیح:‌ علاقه‌ی این زن فرضی به بستنی هیچ ربطی به مبحث کاهش مالیات ندارد و بنابراین استدلال را از هیچ لحاظ تقویت نمی‌کند. حمله‌ی شخصی موقعی اتفاق می‌افتد که شخص استدلالی دندان‌شکن در چنته ندارد و احساس درماندگی می‌کند.

مغلطه‌ی حمله‌ی شخصی (کینه‌توزانه) (Ad Hominem – Abusive) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۵)

digikala.com

Amirreza H.A.

3 days ago

توسل به نیت، توسل به منفعت شخصی، استدلال متوسل به نیت، تعارض منافع، نیت سرزنش‌وار، بدبینی ساده‌انگارانه، مغالطه‌ی شخص ذی‌نفع

الگوی منطقی:

شخص ۱ ادعا می‌کند Y صحیح است.

منافع شخص ۱ به صحیح بودن Y بستگی دارد.

بنابراین Y غلط است.

مثال ۱:

فروشنده: این ماشین در مقایسه با حد استاندارد ماشین‌های هم‌رده بنزین کمتری مصرف می‌کنه و طبق گزارش خریداران جزو بهترین ماشین‌ها برای مصرف شخصیه.

ویل: بعید می‌دونم. شما فقط می‌خواید ماشینو به من بفروشید.

مغلطه‌ی حمله‌ی شخصی (منفعت شخصی) (Ad Hominem – Circumstantial) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۶)

digikala.com

Amirreza H.A.

3 days ago

معادل‌های جایگزین: مغلطه‌ی دمخورها، مغلطه‌ی رفیق ناباب، مغلطه‌ی سگ زرد برادر شغال، مغلطه‌ی «آن‌ها از ما نیستند»، مغلطه‌ی حواله کردن

الگوی منطقی:

شخص ۱ ادعا می‌کند Y صحیح است.

شخص ۲ نیز ادعا می‌کند Y صحیح است، ولی شخص ۲ بیشعور است.

بنابراین شخص ۱ نیز باید بیشعور باشد.

مثال ۱:

دلورس طرفدار پروپاقرص حقوق یکسان برای کار یکسان است. این همان سیاستی‌ست که فمینیست‌های تندرو از آن حمایت می‌کنند. تندروهایی مثل دولورس نباید جدی گرفته شوند، حداقل نه در فضای سیاسی.

توضیح:‌ در اینجا فرض بر این گرفته شده که دولورس یک فمینیست تندروست، چون از سیاستی حمایت می‌کند که عملاً‌ هر مرد یا زن حق‌جویی از آن حمایت می‌کند. این فرض مغلطه‌آمیز است.

مغلطه‌ی حمله‌ی شخصی (ارتباط با مجرم) (Ad Hominem – Guilt by Association) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۷)

digikala.com

Amirreza H.A.

8 days ago

نقطه‏ کمرنگ آبی

app.simplenote.com

Amirreza H.A.

8 days ago

Holt–Oram syndrome (also called atrio-digital syndrome, atriodigital dysplasia, cardiac-limb syndrome, heart-hand syndrome type 1, HOS, ventriculo-radial syndrome) is an autosomal dominant disorder that affects bones in the arms and hands (the upper limbs) and often causes heart problems.[1] The syndrome may include an absent radial bone in the forearm, an atrial septal defect in the heart, or heart block.[2] It affects approximately 1 in 100,000 people.[2]

Holt–Oram syndrome

en.wikipedia.org

Amirreza H.A.

9 days ago

"با پوشش هلال احمر به مجاهدین اسلامی، آموزش نظامی می‌دادیم»

mardomsalari.ir

Amirreza H.A.

12 days ago

if you look at the scientific journals, articles, and experiments, science doesn’t even understand the meaning of free will. We don’t know of any free processes in nature. We know only two types of processes in nature. We know of deterministic processes and random processes. And the combination of the two gives us probabilistic processes. But randomness isn’t freedom and probability isn’t freedom. People certainly have a will. People certainly have desires. People certainly make choices all the time. But we are not free to choose our desires. We are not free to choose what to will. Our desires are shaped by both nature and culture in ways that are beyond the understanding and control of individuals.

Yuval Noah Harari Is Worried About Our Souls

nautil.us

Amirreza H.A.

12 days ago

Right. We will shift authority to them. In most science-fiction movies, the robots rebuild themselves and try to kill the humans. And the humans must fight back and destroy the robots. This is a very comforting myth. It tells humans that nobody can do a better job than you. If you rely on the robots, it will end in disaster. The far more frightening scenario is that the robots will make better decisions than us. Then the question is, “What is human life all about?”

Yuval Noah Harari Is Worried About Our Souls

nautil.us

Amirreza H.A.

12 days ago

Already we give algorithms authority to decide which movies to see and which books to buy. But the more you trust the algorithm, the more you lose the ability to make decisions yourself. After a couple of years of following the recommendations of Google Maps, you no longer have a gut instinct of where to go. You no longer know your city. So even though theoretically you still have authority, in practice this authority has been shifting to the algorithm.

Yuval Noah Harari Is Worried About Our Souls

nautil.us

Amirreza H.A.

12 days ago

In some cases this would be a very good idea. It starts with things like trusting who is driving the car. At present, more than 1 million people worldwide are killed each year in traffic accidents. That’s more than the number of people who die from war and crime and terrorism put together. And almost all traffic accidents are because of humans making bad decisions. If we switch and let the algorithms, the computers, drive the vehicles, it won’t reduce traffic accidents to zero, but it is likely to reduce maybe 90 percent of traffic accidents and save hundreds of thousands of lives.

Yuval Noah Harari Is Worried About Our Souls

nautil.us

Amirreza H.A.

12 days ago

Experiments are already under way to augment the human immune system with an inorganic, bionic system. Millions of tiny nanorobots and sensors monitor what’s happening inside your body. They could discover the beginning of cancer, or some infectious disease, and fight against these dangers for your health. The system can monitor not just what goes wrong. It can monitor your moods, your emotions, your thoughts. That means an external system can get to know you much better than you know yourself. You go to therapy for years to get in touch with your emotions, but this system, whether it belongs to Google or Amazon or the government, can monitor your emotions in ways that neither you nor your therapist can approach in any way.

Yuval Noah Harari Is Worried About Our Souls

nautil.us

Amirreza H.A.

13 days ago

در اساسنامه شورای انقلاب - که به تصویب آیت‌الله خمینی هم رسیده بود - هدفِ اعلام شده ایجاد جمهوری دموکراتیک اسلامی بود ولی او بعداً با آن بشدت مخالفت کرد و گفت: "آنهایی که می خواهند کلمه دموکراتیک را به این عبارت اضافه کنند غربزدگانی هستند که نمی‌فهمند چه می‌گویند."

همه‌پرسی جمهوری اسلامی؛ حاکمیت ملی 'دوآتشه' یا 'کنار گذاشتن' همرزمان؟

bbc.com

Amirreza H.A.

13 days ago

مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی، "محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است".

به زبان ساده، فارغ از بحث های پایان‌ناپذیر نظری در مورد اینکه حکومت ایران تا چه حد جمهوری یا اسلامی هست یا نیست، قانون اساسی به صراحت برگزاری همه پرسی در مورد "جمهوری" و "اسلامی" بودن حکومت -و نتیجتا، رفراندوم بر سر "جمهوری اسلامی"- را برای همیشه غیرممکن دانسته. همان طور که همه‌پرسی در مورد موضوعاتی همچون شیعه بودن حکومت یا ولایت فقیه را نیز بلاموضوع کرده است.

ممنوعیت 'رفراندوم جمهوری اسلامی' در جمهوری اسلامی ایران

bbc.com

Amirreza H.A.

13 days ago

تا حالا نمی دونستم!

در سال ۱۳۵۸ که "رفراندوم جمهوری اسلامی" انجام شد، احتمالا کمتر کسی می‌دانست که حکومت جدید ایران، برگزاری "رفراندوم جمهوری اسلامی" را برای همیشه ممنوع خواهد کرد. به نظر می‌رسد حتی اکنون نیز، بخش مهمی از افکار عمومی از وجود چنین ممنوعیتی در متن قانون اساسی مطلع نیست.

ممنوعیت 'رفراندوم جمهوری اسلامی' در جمهوری اسلامی ایران

bbc.com

Amirreza H.A.

13 days ago

Join the Attention Resistance. You don’t have to use all the features on your smartphone or be constantly connected to social media. As Cal writes, reducing the number of entry points is an important part of being a digital minimalist. Try deleting social media off your phone. Or, if you can’t do that, treat it like a professional task—something you do as needed and not more.

Digital minimalism 101: How to find focus and calm by becoming a digital minimalist

blog.rescuetime.com

Amirreza H.A.

13 days ago

Finally, there’s accepting you won’t be everywhere all the time. Tech companies survive on FOMO. But digital minimalists are happy to miss out on the things they know don’t bring value to their lives.

Digital minimalism 101: How to find focus and calm by becoming a digital minimalist

blog.rescuetime.com

Amirreza H.A.

13 days ago

*ترس و لرز*

در نهایت صادق خلخالی در جلسه دوم دادگاه هویدا در عصر روز ۱۸ فروردین ۱۳۵۸ او را به مرگ محکوم کرد اما چنانچه از روایت‌های مختلف برمی‌آید او در زمان ابلاغ حکم دیگر زنده نبود.

انقلابیون از ترس تجدیدنظر احتمالی در حکم، اجازه اجرای روال رسمی اعدام را مطابق قانون اساسی ندادند و در وقت تنفس دادگاه او را به قتل رساندند.

چهل سالگی قتل امیرعباس هویدا؛ 'دست‌هات چرا می‌لرزید؟'

bbc.com

Amirreza H.A.

14 days ago

و چه قدر بعضی روی این نکته پافشاری می‌کنند!

مثال ۲:

در کتاب مقدس ذکر شده: «نباید شهادت دروغ دهید.» بنابراین، به‌عنوان یک مسیحی معتقد، موظفی بروی دم در و به همسایه‌ی دائم‌المست‌مان که شاتگان دستش گرفته و می‌خواهد زنش را بکشد، بگویی که زنش در زیرزمین خانه‌ی ما پنهان شده. اگر غیر از این انجام دهی، شهادت دروغ داده‌ای و این یعنی سرپیچی از دستور خداوند!

توضیح:‌ اگر ‌پیش‌فرض‌مان این باشد که همه‌ی قوانین، حتی قوانین الهی، شامل همه‌ی اشخاص، همه‌ی دوره‌های زمانی و همه‌ی موقعیت‌ها می‌شود، در صورتی که چنین بیانیه‌ای به طور واضح صادر نشده باشد، پیش‌فرض‌مان غلط است و استدلالی مغلطه‌آمیز محسوب می‌شود، چون برای اثبات آن هیچ مدرکی وجود ندارد.

مغلطه‌ی حذف استثنا (Accident Fallacy) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۲)

digikala.com

Amirreza H.A.

14 days ago

تعریف: مغلطه حذف استثنا موقعی پیش می‌آید که یک قانون کلی به همه‌ی موقعیت‌ها تعمیم داده شود، در حالی‌که واضحاً استثنائاتی معتبر در آن زمینه‌ی خاص وجود دارند. در قوانین و قواعد ساده‌انگارانه استثنائات واقعی به‌ندرت لحاظ می‌شوند و نادیده گرفتن این استثنائات یعنی نادیده گرفتن منطق، آن هم به بهانه‌ی حفظ سرابی دروغین از قوانینی بی‌نقص. مردم سادگی را دوست دارند و معمولاً تمایل دارند آن را حفظ کنند، حتی به قیمت قربانی شدن منطق.

معادل انگلیسی: Accident Fallacy

معادل لاتین: a dicto simpliciter ad dictum secundum quid

معادل‌های جایگزین: نابود کردن استثنا،dicto secundum quid ad dictum simpliciter، dicto simpliciter، مغلطه‌ی قاعده‌ی کلی، کلی‌گویی

الگوی منطقی:

X قانونی رایج و پذیرفته‌شده است.

بنابراین هیچ استثنایی در X وجود ندارد.

مغلطه‌ی حذف استثنا (Accident Fallacy) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۲)

digikala.com

Amirreza H.A.

14 days ago

تعریف: مغلطه حمله به خودباوری طرف بحث موقعی پیش می‌آید که یک نفر به جای پرداختن به استدلال و مدارکی که شخص دیگر عرضه کرده، به حس خودباوری او حمله کند.

معادل انگلیسی: Ad Fidentia

معادل لاتین: argumentum ad fidentia

معادل‌های جایگزین: اَد فیدِنتیا، حمله به اعتماد به نفس

الگوی منطقی:

شخص ۱ ادعا می‌کند که X صحیح است، ولی آیا شخص ۱ واقعاً از ادعای خود مطمئن است؟ بنابراین X اشتباه است.

مغلطه‌ی حمله به خودباوری (Ad Fidentia) / مغلطه به زبان آدمیزاد (۳)

digikala.com

Amirreza H.A.

14 days ago

در مدت حدود ۱۳ سال نخست وزیری هویدا در ایران، درآمد نفتی ایران از ۵۵۵۴ میلیون دلار در سال ۱۳۴۳ به ۲۰ هزارمیلیون دلار در۱۳۵۶ رسید. به نسبت افزایش درآمدهای نفتی، قدرت و اقتدار محمد رضا شاه هم افزایش می‌یافت و در کنار وی هویدا هم که در سیاست‌های کلی با شاه هماهنگ بود، به عنوان نخست وزیر قدرت می‌گرفت.

چهل سالگی قتل امیرعباس هویدا؛ 'دست‌هات چرا می‌لرزید؟'

bbc.com

Amirreza H.A.

14 days ago

راحت می‌شود فهمید چرا یادآوری شانس به مردم، خصوصاً به آن‌هایی که بیش از همه شانس آورده‌اند، برایشان توهین‌آمیز است. قبول نقش شانس می‌تواند به فهممان از خویشتن ضربه بزند. می‌تواند احساس کنترلمان بر امور را کم‌رنگ کند. باب انواع و اقسام پرسش‌های ناخوشایند را پیرامون وظیفه‌مان در قبال دیگرانِ کم‌شانس‌تر باز می‌کند.

این‌همه نابرابری، فقط به‌خاطر شانس؟

tarjomaan.com

Amirreza H.A.

15 days ago

تیموتی لیری یکی از پیشگامان و پرچم‌داران نهضت کشف خود واقعی به کمک داروهای روانگردان، شعاری معروف داشت: «روشن شو، برو تو حال، نشئه شو.» پیام او یک موتیف آشکار و واضح نیچه‌ای داشت به‌خصوص در مورد مدیتیشن کنترل‌شده، این‌که چه‌طور ذهن و فکر را کنترل کنیم. لیری معتقد بود: در طول تاریخ بشیریت، هنگامی که گونه‌ی ما با این حقیقت موحش و هراس‌انگیز مواجه شد که «ما نمی‌دانیم که هستیم و در این اقیانوس هرج و مرج بی‌نظمی به کجا می‌رویم؟» مقامات مسئول، مقامات سیاسی، مذهبی و آموزشی سعی کردند با وضع قوانین و احکام به ما آرامش روحی اعطا کنند. سعی کردند در ذهن ما تلقی خودشان از واقعیت و حقیقت را جا بیندازند. اگر می‌خواهید برای خودتان فکر کنید بایستی قدرت مسئول را زیر سوال ببرید و بیاموزید چگونه خود را در شرایط ذهن آزاد آسیب‌پذیر قرار دهید.

کافه‌بوک معرفی و پیشنهاد کتاب

kafebook.ir

Amirreza H.A.

15 days ago

گذر از این ابهام انتخاب زیستن – انتخاب ادامه‌ی زندگی – پیش‌درآمدی است به خلق تعریف شخصی فرد از معنای زندگی. در بوته‌ی آزمون خودکشی، ما به یک دلیل تصمیم می‌گیریم که زنده بمانیم. هر دلیلی، حتا اگر این دلیل صرفا این باشد که نمی‌خواهیم بمیریم. وقتی کامو در رمان بیگانه نوشت: «اگر در جست‌وجوی معنای زندگی باشید هرگز زندگی نخواهید کرد.» همین موضوع را از زاویه‌ی دید متفاوتی بیان می‌کرد. معنی زندگی، چیزی نیست که بتوانیم جست‌وجو و کشفش کنیم. چیزی است که شخصا بایستی خلقش کنیم.

کافه‌بوک معرفی و پیشنهاد کتاب

kafebook.ir

Amirreza H.A.

15 days ago

بچه که بودم مرتب فکر می‌کردم وقتی بزرگ شوم زندگی‌ام چه‌طور خواهد بود. بعدتر در سنین نوجوانی به این فکر می‌کردم که بعد از فارغ‌التحصیلی زندگی‌ام چه شکلی خواهد شد و همین‌طور زندگی گذشت و ادامه پیدا کرد. زندگی‌ام را یک جورهایی آب بستم بهش. رالف والدو امرسن اشاره‌ی خوبی دارد که در مورد زندگی من یکی خوب مصداق دارد: «ما همیشه در حال آماده کردن خودمان برای زندگی کردن هستیم اما هیچ‌وقت زندگی نمی‌کنیم.»

کافه‌بوک معرفی و پیشنهاد کتاب

kafebook.ir

Amirreza H.A.

15 days ago

خداناباوری سکوت یکی از همین «رادیکال‌ترین صورت‌های خداناباوری» است که گِرِی از آن سخن می‌گوید. او این نوع خداناباوری را «خداناباوریِ عرفانی» نیز نام می‌نهد؛ خداناباوری‌ای که گرچه به صورتک‌هایی که خداباوران برای خدا می‌تراشند اعتقاد ندارد اما به بت‌های کهنه و مدرن خداناباوران هم بی باور است. چنین فرد خداناباوری خود را با رازی ژرف در هستی رویارو می‌بیند، رازی که نه بیان خداباورانه حقّ آن را ادا می‌کند و نه بیان خداناباورانه. چنین فرد خداناباوری در مقام «حیرت» است و حاصل آن طلب مدام و سکوتی از سر اذعان به جهل است.

'خداناباوری ایرانی'؛ آیا دین و خداناباوری ناسازگارند؟

bbc.com

Amirreza H.A.

15 days ago

به نزدیک گِرِی، خداباوران سنّتی و خداناباوران سنّتی، گرچه در مقابل یکدیگر قرار دارند، در بن و بنیاد هر دو به یک اندازه به محدویّت‌های عقل بشری بی اعتنایند؛ به دیگر سخن، هر دو به یک اندازه مطلق‌گرایند. اگر خداباوران سنّتی (تصویری از) خدا را مطلق می‌کنند، در مقابل، خداناباوران سنّتی نیز انسان را مطلق می‌کنند.

'خداناباوری ایرانی'؛ آیا دین و خداناباوری ناسازگارند؟

bbc.com

Amirreza H.A.

15 days ago

چه دیدگاه جالبی

از دید عین‌القضات، کافری لازمه راه سالک (رونده طریق حقّ) است؛ و بالاتر از آن، سالک باید کفر و اسلام را با یکدیگر برابر بداند و اگر اسلام را برتر از کفر به شمار آورد در سلوک عرفانی به جایی نخواهد رسید:

«هر که طالب علم یقین بود، اول شرط در راه او آن بود که کل مذاهب عالم در دیده او برابر آید. و اگر فرقی داند میان کفر و اسلام این فرقت دانستن در راه طلب او سدی بود که او را نگذارد که مطلوب رسد». (نامه‌های عین القضات همدانی، جلد دوّم، به اهتمام علینقی منزوی و عفیف عسیران، تهران: منوچهری، ۱۳۶۲، ص ۲۵۱).

'خداناباوری ایرانی'؛ آیا دین و خداناباوری ناسازگارند؟

bbc.com

Amirreza H.A.

15 days ago

پس از رفراندوم جمهوری اسلامی نوبت به تدوین قانون اساسی رسید و در این مرحله که میبایست جمهوریت بمعنای “اتکای حکومت به آراء مردم”در قانون اساسی تثبیت شود، عده ای از علما با آن بمخالفت برخاستند و آن را برخلاف مبانی اسلامی دانستند. مقابله با جمهوریت از تابستان سال ۵۸ و هنگام تدوین قانون اساسی شروع شد. مثلا آیت الله سیدمحمد حسین حسینی طهرانی در نامه به امام خمینی نوشت که حکومت در اسلام از بالا به پایین است برخلاف نظام جمهوری در غرب که از پایین به بالاست. آیت الله وحید خراسانی هم در اعتراض به پیش نویس قانون اساسی که آراء عمومی را مبنای حکومت دانسته بود، به امام نامه نوشت که: “حکومت مردم بر مردم عامه پسند است ولی با موازین منطبق نیست. حکومت امر الهی است و تخصصا از امرهم شوری بینهم خارج است”

از جمهوری موعود، به جمهوری موجود

kaleme.com

Amirreza H.A.

18 days ago

استتنتاج (Deduction) نوعی از استدلال است که در آن نتیجه مستقیماً از مفروضات استدلال برداشت می‌شود. این مثال کلاسیک در درک این مفهوم بهتان کمک خواهد کرد:‌

فرضیه ۱: همه‌ی انسان‌ها میرا هستند.

فرضیه ۲:‌ سقراط انسان است.

نتیجه:‌ سقراط میراست.

اگر مفروضات صحیح باشند، نتیجه نیز باید صحیح باشد. فقط در این صورت است که با استدلال استتنتاجی طرفیم. به استدلال استتنتاجی استدلال صوری نیز می‌گویند.

مغلطه به زبان آدمیزاد / پروژه‌ی بزرگ معرفی مغلطه‌ها و سفسطه‌های ریز و درشت

digikala.com

Amirreza H.A.

20 days ago

در وضعیت سلبی، می‌توان به سیاست غالب و همیشگی اصلاح‌طلبان برای ایجاد دوگانه‌های انتخاباتی «بد و بدتر» اشاره کرد. این سیاست، در زمین انتخاباتی حکومت معمولا کارآمدی قابل اتکایی داشته، اما در سال ۹۶ یک اتفاق بزرگ رخ داد: اعتراضات دی‌ماه که خبر از یک گزینه جدید پیش روی جامعه ایرانی می‌داد: انتخاب‌هایی ورای چهارچوب‌های حکومتی. در برابر ایده جدیدی که اصلاح‌طلب و اصول‌گرا را در یک کاسه قرار می‌داد و گزینه دگرگونی کامل سیستم را پیش می‌کشید، طبیعتا اصلاح‌طلبان نیز خود را در کنار دیگر نیروهای درون حکومتی، دشمنی برای یک گزینه جدید قلمداد کردند. در این دوراهی جدید، سیاست معمول «بد و بدتر»، باید در برابر آلترناتیوهایی اعمال می‌شد که تماما خارج حکومت قرار داشتند. بدین ترتیب، شبکه تبلیغاتی اصلاح‌طلبان، یکپارچه علیه هرگونه تحول‌خواهی فراحکومتی بسیج شد. اینجا دیگر حتی رقبای اصول‌گرا نیز در برابر آلترناتیوهای بیرون حکومت، به مصداق برادرانی بودند که «اگر گوشت هم را بخوریم، استخوان آن را دور نمی‌اندازیم»!

سال سقوط

divanesara2.blogspot.com

Amirreza H.A.

20 days ago

به باور ما، این دهن‌کجی‌های آشکار، نه صرفا به خواست و تمایل مردم، بلکه به تمامی ادعاها و شعارها و تبلیغات خود سیاسیون، یک اتفاق ویژه نبود؛ بلکه صرفا عریان شدن سیاستی بود که نیروهای اصلاح‌طلب، به ویژه پس از اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در پیش گرفتند. گردش به راست (محافظه‌کاری) آشکار پس از انتخابات ۹۶، اتهامی بود که گروهی سعی کردن سویه آن را صرفا متوجه دولت روحانی کنند، اما به واقع رویه‌ای بود که بخش غالب و رسمی جریان اصلاحات (به رهبری شورای عالی سیاست‌گذاری) در پیش گرفت و حتی احزاب بزرگ و به ظاهر مدعی همچون اتحاد ملت، زیر لوای شعار «استمرار»، شروع به تئوریزه کردن آن نمودند. وضعیتی که میرمحمود موسوی، به درستی آن را به تقسیم دو جناح «محافظه‌کار» زیر اسامی اصلاح‌طلب و اصول‌گرا تشبیه کرد.

سال سقوط

divanesara2.blogspot.com

Amirreza H.A.

20 days ago

حسن ختام خوشایندی نبود، اما می‌توان گفت که کاملا متناسب بود و برازنده: سال ۹۷ با استقبال گسترده اصلاح‌طلبان از انتصاب سیدابراهیم رییسی به ریاست قوه قضاییه به پایان رسید. البته برای شهروندان ایرانی موضوع جدیدی نبود که وقتی با آرای خود نشان می‌دهند کسی را برای مناصب انتخابی مناسب نمی‌دانند، دقیقا همان شخص به سمتی ای بسا بالاتر در ساختار غیرانتخابی حکومت منصوب می‌شود؛ اما به شخصه مورد دیگری را به یاد ندارم که دقیقا همان جماعتی که تمام رای، جایگاه و هویت سیاسی خود را مدیون دامن زدن به بازی «بد و بدتر» هستند، تنها یک سال پس از پیروزی بر رقیب «بدتر»، اینگونه در مقابل چشم رای دهندگان خود از انتصاب «شایسته» او به وجد بیایند.

سال سقوط

divanesara2.blogspot.com

Amirreza H.A.

21 days ago

دقیقا

Washington’s unreliable policy toward Iran is jeopardizing the Iranian people’s favorable view of the United States. Sanctions may have passed their optimal point of channeling public grievances against the regime, beyond which they only alienate Iranian citizens from the United States. The statements of American officials that they target the Iranian regime and not the people are a bad joke. To ordinary Iranians, they are targeting the people.

As Islamism Fades, Iran Goes Nationalist

nytimes.com

Amirreza H.A.

21 days ago

The Islamic Republic of Iran has survived not just because of its security apparatus but also because its leaders have been able to manage public sentiments and intra-elite conflicts. And Iran’s leaders have found that President Trump’s hostility toward Iran is helping to rally otherwise resentful citizens behind the regime and create a new cohesive Islamist-nationalist ideology.

As Islamism Fades, Iran Goes Nationalist

nytimes.com

Amirreza H.A.

22 days ago

🤔👌

I honestly think atheism is inconsistent with the scientific method. What I mean by that is, what is atheism? It’s a statement, a categorical statement that expresses belief in nonbelief. “I don’t believe even though I have no evidence for or against, simply I don’t believe.” Period. It’s a declaration. But in science we don’t really do declarations. We say, “Okay, you can have a hypothesis, you have to have some evidence against or for that.” And so an agnostic would say, look, I have no evidence for God or any kind of god (What god, first of all? The Maori gods, or the Jewish or Christian or Muslim God? Which god is that?) But on the other hand, an agnostic would acknowledge no right to make a final statement about something he or she doesn’t know about. “The absence of evidence is not evidence of absence,” and all that

Atheism Is Inconsistent with the Scientific Method, Prizewinning Physicist Says

scientificamerican.com

Amirreza H.A.

22 days ago

Then there’s the “cliff edge” effect, which is the possibility that some traits are pushed very far towards a peak that’s close to a place where fitness collapses for a few percent of the population. This could be a new way of looking at all of these diseases in which we have many genes with small effects. It might be that what we should be looking for is the fitness landscape and not assume that the genes involved are abnormal.

Susceptibility to Mental Illness May Have Helped Humans Adapt over the Millennia

scientificamerican.com

Amirreza H.A.

22 days ago

It’s intuitively obvious that when an organism, not just a human, is wasting energy trying to pursue a goal and not making progress, it’s best to wait and slow down and not waste energy. Then if nothing works—even when you try to find a new strategy—to give up that goal completely.

Of course for we humans, it’s not always seeking out nuts and fruits and berries. We’re trying to garner social resources, and that creates inordinate complexity and competition. And it’s not so easy to give up looking for a marital partner or give up looking for a job; we can’t just do that. These moods are guiding us to try to put effort into things that are going to work instead of things that are not going to work. That doesn’t mean we should just follow them, but it does mean respecting them more and trying to figure out what they might be telling us about the things we're trying to do in life.

Susceptibility to Mental Illness May Have Helped Humans Adapt over the Millennia

scientificamerican.com

Amirreza H.A.

22 days ago

Waring told me to imagine a small office, 10 feet by 10 feet by eight feet. “You would have to put 1,000 plants in that office to have the same air-cleaning capacity of just changing over the air once per hour, which is the typical air-exchange rate in an office ventilation system,” he said. That’s 10 plants per square foot of floor space. Even if you chose the most effective type of VOC-filtering plant, you would still need one plant per square foot, Waring said.

A Popular Benefit of Houseplants Is a Myth

theatlantic.com

Amirreza H.A.

22 days ago

Recently, Waring and his colleagues reanalyzed all 195 studies that have examined whether houseplants can filter the air. They found that some types of plants can remove higher amounts of VOCs than others. But once you factor in the effects of working in a large room, none of the plants are able to do much.

A Popular Benefit of Houseplants Is a Myth

theatlantic.com

Amirreza H.A.

23 days ago

No specific antiviral therapy is currently available for measles. Case reports have suggested the effectiveness of ribavirin in severe cases.8 In acute pediatric cases, the World Health Organization recommends the administration of vitamin A because its deficiency is associated with delayed recovery and an increased complication rate.9 Specific antiviral agents are currently at various stages of development, including intranasally delivered fusion-inhibitory peptides.10

Fever, Rash, and Abnormal Liver Function Test Results

jamanetwork.com

Amirreza H.A.

23 days ago

A contributor to noncommunicable diseases is air pollution, which the WHO considers the greatest environmental health hazard. Breathing polluted air causes 7 million premature deaths annually from conditions such as cancer, stroke, and heart and lung disease.

WHO’s Top Health Threats for 2019

jamanetwork.com

Amirreza H.A.

24 days ago

جمهوری اسلامی ایران نه دمکراسی پارلمانی و نه ریاست جمهوری، بل نظمی بر اساس ولایت فقیه است. در این نظام آنچه اصولا جا و اعتباری ندارد "حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش" است:"... در ولایت فقیه حاکميت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حاکمیت تام دارد... همه افراد تا ابد تابع قوانين قرآن هستند. در جمهوری اسلامی رای تمام اشخاص، حتی رأی رسول اکرم نیز در حکومت و قانون الهی هيچ‌گونه دخالتی ندارد. همه باید تا ابد تابع اراده الهی باشند..." (روح الله خمینی)

حذف نهاد ریاست جمهوری و بعد؟

dw.com

Amirreza H.A.

24 days ago

بنابر اصل سد و سیزدهم، رییس جمهوری " پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشوراست و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود برعهده دارد." اما، بنابر اصول ۵، ۵۷، ۹۱، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۵۷، ۱۷۶، ۱۷۷ و...، تقریبا همه امور مستقیما به رهبری مربوط می‌شود: از تعیین سیاست‌های کلی نظام تا عفو زندانیان، از فرماندهی کل قوا تا عزل رئیس جمهوری. بنابر اصل ۵۷ "قوای حاکم در جمهوری اسلامی... زیر نظر ولایت امر و امامت امت است..." و "... تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، فرمان همه‌پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب وعزل: فقهای شورای نگهبان، عالی‌ترین مقام قوه قضاییه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، رئیس ستاد مشترک و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، و همچنین حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، امضاء حکم ریاست جمهوری، عفو یا تخفیف مجازات محکومین و..." همه از حقوق و اختیارات رهبر است

حذف نهاد ریاست جمهوری و بعد؟

dw.com

Amirreza H.A.

24 days ago

اگر مجلس و شورای نگهبان در رابطه با مصوبه مجلس به توافق نرسند، این بار قانون مورد اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود که بنابر اصل ۱۱۲ تمام اعضاء ثابت و متغییر آن را رهبر منتصب می‌کند. یعنی در قانونگذاری، با یا بی رییس جمهوری، تعیین کننده فقها و مجتهدان هستند که به نمایندگی از سوی رهبر معظم عمل می‌کنند

حذف نهاد ریاست جمهوری و بعد؟

dw.com

Like this set of items on Pocket? Share with friends.