AFamily Official

1634 days ago

Tuần thai kỳ thứ 4 đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn mang thai phôi thai. Hiện tại, em bé của bạn chỉ là một phôi thai có kích cỡ bằng một hạt vừng"

Mang thai tuần thứ 4: Thai đã vào tử cung chưa?

avccorp.family.blog

Thai nhi tuần thứ 4 trông như thế nào? Ở tuần thai thứ tư, tế bào hợp tử hình thành ba lớp: mô ngoài cùng (ngoại bì), mô giữa (trung bì), mô trong cùng (nội bì). Ba lớp này sẽ hình thành các cơ quan và mô cho bào thai.