Tomáš Kápl

1049 days ago

Stále se potýkáme a zřejmě ještě budeme potýkat se strategií 3 D: delay (zdržujeme), deny (popíráme), defend (bráníme se u soudu).

Telekomunikace očima regulátora

archiv.ihned.cz

Telefonní služby jsou důležitou součástí života lidí a očekáváme, že se všemi zákazníky bude zacházeno férově a v dobré víře. Nebudeme váhat prošetřovat a pokutovat ty, kteří porušují pravidla. Toto prohlášení pronesl britský regulátor Ofcom.